PROGRAMMA

Verbale, psychische of fysieke agressie en grensoverschrijdend gedrag: het lijkt steeds ‘normaler’ te worden. Veel zorg- en welzijnsprofessionals zien het dan ook als ‘onderdeel van het werk’ en vinden dat zij er tegen moeten kunnen. Het is tijd dat daar verandering in komt!

Jouw resultaat na het volgen van dit congres:

  • Je leert verschillende soorten agressie te herkennen
  • Je leert jouw eigen emoties en spanning te reguleren
  • Je leert situaties met agressie te de-escaleren en bevriezing te voorkomen
  • Je hoort meer over de wet- en regelgeving en het belang van melden en/of aangifte doen
  • Je luistert naar ervaringsverhalen over interne agressie door collega’s en/of leidinggevenden

Maak je grenzen concreet

Agressie in de zorg komt helaas nog veel te vaak voor. Hoe maak je je weerbaar tegen ongepast gedrag? Dat belicht Caroline Koetsenruijter in deze video.

Programma

Tijdens de openingslezing krijg je een inleiding in de verschillende soorten agressie aan de hand van het ABCD-model. Leer wat agressie is, wanneer je een situatie kunt oplossen of je beter kunt weglopen.

Tijdens jouw dagelijks werk kun je te maken krijgen met een agressieve patiënt of cliënt. Inmiddels kun je bepalen met welke type agressie je te maken hebt, maar hoe ga je hier dan precies mee om? En wat kun je het beste doen als je ‘dicht slaat’?


De belangrijkste focus hierin is zelfmanagement bij spanning en emotie. Vanuit deze bewustwording gaan we verder bouwen aan een effectieve houding en gedrag bij onprettige situaties.


Tijdens het interactieve theater krijg je praktische voorbeelden, tips en tricks zodat jij een volgende keer wanneer je met een agressor te maken hebt exact weet hoe te handelen en kunt de-escaleren.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Het moet de norm worden dat de zorginstellingen aangifte doen voor hun zorgverleners, als die tijdens hun werk slachtoffer zijn geworden van agressie, geweld of grensoverschrijdend gedrag.


Maar hoe breng je dit op de agenda binnen jouw organisatie? En wat kun je zelf doen om het beleid te verbeteren?

Ondanks dat we agressie en ongewenst gedrag tegenkomen tijdens ons werk betekent het niet dat ‘het er maar bij hoort’. Het is belangrijk dat we als hulpverlener grenzen stellen aan het ongewenste gedrag van de ander. Voor jezelf, maar ook voor de patiënt. Vooral als het een strafbaar agressie/geweldsincident betreft. Toch is het doen van aangifte niet iets waar we snel aan denken of overwegen. Na het volgen van deze lezing heb je inzicht in de drempels die hulpverleners ervaren bij het doen van aangifte, het belang van het doen van aangifte en wat er nodig is om de meldings- en aangiftebereidheid te verhogen.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt in de zorg veel voor, zowel tussen zorgverleners als tussen zorgverlener en patiënt. Dat er ook zorgverleners zijn die seksueel de grenzen over gaan van cliënten, zien we onder meer aan het toenemend aantal meldingen bij de inspectie en de aandacht in de media. In zowel de meldingen als de tuchtklachten komen ook verpleegkundigen voorbij. Het varieert van onbedoelde grensoverschrijdingen, seksueel getinte opmerkingen tot aan verliefdheden die leiden tot grensoverschrijdingen.

Toch we zijn vaak geneigd om te denken dat het niet gebeurt in onze nabije omgeving. Onderzoek toont aan dat er een onderrapportage is en dat cliënten het vaak voor zichzelf houden. De impact op cliënten, de betrokken teams en de zorgverlener is vaak groot. Ondertussen staat de preventie hiervan in de zorg echt nog in de kinderschoenen. Er kan meer. En de zorgprofessional kan een cruciale rol spelen in de benodigde verandering. Met deze lezing beogen we het gesprek op de werkvloer te stimuleren en handelingsperspectief te bieden.

Deze prikkelende lezing zet je aan het denken. Over jezelf en de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in Nederland. Je wordt meegenomen in de inzichten uit de praktijk en de literatuur. Je begrijpt beter waarom seksueel grensoverschrijdend gedrag misschien wel juist in de zorgrelatie voorkomt.

Om ambities waar te maken maakte Fleur in 2020 (op dat moment 35) de overstap naar het Amphia ziekenhuis waar zij de master tot verpleegkundig specialist volgde en behaalde. Tijdens haar werkzaamheden op de poli krijgt zij te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag van haar supervisor.

Ze was overdonderd en raakte in de war. Na 8 maanden maakt zij een melding van het gedrag en vanaf dat moment startte zij samen met het Amphia bestuur een zaak en komt ze terecht in een rollercoaster van onderzoeken en een pittig juridisch proces.

Tijdens deze lezing vertelt zij haar verhaal. Hoe kon het zo ver komen? Hoe vond zij moed om te melden? En hoe zag het proces er na haar melding uit?

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.