Agressie in de zorg

SPREKERS

Fleur Kloosterman

Verpleegkundig specialist oncologie, Amphia Ziekenhuis

Fleur Kloosterman begon in 2011 als algemeen verpleegkundige op de longafdeling in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Al snel behaalde zij de oncologie opleiding en volgde ze aansluitend de Longopleiding. Als long- en oncologieverpleegkundige werkte zij naast de afdeling op de oncologische dagbehandeling en draaide zij spreekuur in het centrum voor Longkanker. Daarnaast maakte zij onderdeel uit van het Palliatief advies team.

Om ambities waar te maken besloot Fleur in 2020 de overstap naar het Amphia ziekenhuis te maken waar ze de master tot verpleegkundig specialist volgde en in 2022 behaalde. Met veel gedrevenheid zet Fleur de zorg neer op de poli interne oncologie waarbij zij voornamelijk verantwoordelijk is voor patiënten die behandeld worden met immunotherapie.

Maarten Lijkwan

Chirurg en initiatiefnemer gedragscode ongewenst gedrag, Albert Schweitzer Ziekenhuis

Maarten Lijkwan is chirurgie in het Albert Schweitzer Ziekenhuis en initiatiefnemer van de gedragscode ongewenst gedrag in het ziekenhuis. Met deze gedragscode wil hij grensoverschrijdend gedrag een halt toeroepen.

Caroline Koetsenruijter

Agressie- en conflictexpert

Caroline Koetsenruijter (1979) heeft als missie een veilige werkplek voor alle negen miljoen professionals in Nederland. Zij is onderzoeker, trainer en auteur op het gebied van agressiepreventie en -beheersing. Caroline vindt het belangrijk dat elke professional zijn/haar werk kan doen zonder last van agressie en intimidatie. Haar aanpak is doortastend en praktisch. Twee zaken staan voorop: we accepteren agressie nooit en we houden agressie nooit stil. De werkgever is aan zet om voor iedereen een veilige werkplek dichterbij te halen. Hoe? Daarover deelt Caroline de laatste wetenschappelijke en vooral praktische inzichten in haar lezingen. Caroline schreef de bestsellers ‘Jij moet je bek houden!’ (2020) en ‘Het Agressieparadijs’ (2021). Caroline maakt zich hard voor de bescherming van Veilige Publieke Taak functies zoals zorgprofessionals en ambtenaren.

Lucien Ost

Trainer & trainingsacteur

Lucien Orlando Ost is trainingsacteur/co-trainer sinds 2003. Na een aantal omzwervingen vanaf de toneelschool rolde hij het vak in van trainingsacteur en heeft het zich volledig eigen gemaakt. Sindsdien werkt hij in allerlei branches waaronder de zorg, retail en onderwijs kortom overal waar we te maken hebben met menselijk gedrag.

Zijn motto; De cursist staat altijd centraal in de training en het ergste wat er kan gebeuren in de training, is dat de cursist iets leert…

Gerben Bergsma

Eigenaar Bergsma en De Boer Bij- en Nascholing

Gerben Bergsma richt zich op het verbeteren van het welbevinden van cliënten en het optimaliseren van het functioneren van medewerkers in uiteenlopende zorgsettingen. Door middel van teambegeleidingen, publicaties, lezingen, gecertificeerde trainingen en consultaties, wordt er met medewerkers, cliënten en andere betrokkenen, gewerkt aan het tot stand brengen van oplossingen op ieders maat.

Carla de Bruyn

cultuuronderzoeker, trainer, spreker over agressie en grensoverschrijdend gedrag

Carla de Bruyn is cultuuronderzoeker, trainer en teamcoach, voornamelijk in de zorg. Haar aandachtsgebieden zijn agressie, grensoverschrijdend gedrag, sociale veiligheid en het doen van aangifte als hulpverlener.

Rubik Nazarian

Trainer en community manager werkzaam bij DAI Artsen

Rubik Nazarian heeft diverse professionele achtergronden en uiteenlopende ervaren kwaliteiten als coach, trainer en trainingsontwikkelaar.

Als community-manager is hij direct betrokken bij het Landelijk Platform van DAI Artsen. Vanuit Academy Inc. verzorgt hij trainingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, zoals De Blije Dokter, Zeg nee tegen agressie, interculturele communicatie.

Dennis de Getrouwe

Trainer & trainingsacteur

Vanuit zijn expertise in Zelfzorg en Agressie en ervarings- en praktijkdeskundige in Diversiteit & Inclusie ondersteunt hij organisaties en haar medewerkers om middels zelfzorg zelfredzaam te zijn binnen de normen en doelstellingen van de organisatie. Dit doe ik door aandacht te besteden aan persoonlijke groei en ontwikkeling, zodat de professional zichtbaar en betekenisvol kan zijn voor zichzelf, collega en de klant, patiënt, cliënt, inwoner, etc.

Eric van de Meent

Trainer bij De Agressietrainers

Eric van de Meent heeft SPH, Social Work, gedaan waarna hij in de hulpverlening heeft gewerkt met cliënten van 10 tot 70 jaar, zowel intra- als extramuraal. Zijn drijfveer is dat hij uit eerste hand heeft ervaren hoe lastig het is om om te gaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag van cliënten en met de eigen spannings- of stressreactie die dit oproept. Vanuit het idee ‘gedrag roept gedrag op’ is het zijn doel deelnemers meer grip te geven op het eigen gedrag om zo het gedrag van de ander te lezen en te beïnvloeden.